NEWS: Chatbots.org survey on 3000 US and UK consumers shows it is time for chatbot integration in customer service!read more..

Chatbots Archive March 2012

List of all chatbots (virtual assistants, chat bot, conversational agents, virtual agents) in the World - Archive March 2012

Assistent Virtual Viatges i Regals a chatbot / virtual assistant representing TravelClub

chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Assistent Virtual Viatges i
Regals L' Assistent Virtual de TravelClub ajuda als usuaris a trobar informació i resoldre preguntes amb les seves pròpies paraules, en llenguatge natural.

L’Assistent Virtual d’Inbenta, que pretén ser un agent més del centre d’atenció al client del programa de fidelització de clients Travel Club, està disponible a totes les pàgines del portal amb l’objectiu de respondre tot tipus de preguntes per tal d’apropar de manera fàcil i efectiva el programa de fidelització i el catàleg de productes als soci.

Clara a chatbot / virtual assistant representing Inbenta

chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Clara Clara és l'Assistent Virtual de la nopstra empresa fundada el 2005 a Barcelona, una companyia especialitzada i líder en Processament del Llenguatge Natural i en Cerca Semàntica.

D'ençà de la seva creació, inbenta ha dedicat grans esforços en desenvolupar tècniques de lingüística computacional, tecnologies web, soluciones d'atenció al client i estratègies de màrqueting en línia. Fou a partir d’aquestes quatre competències que la seva oferta de serveis i solucions evolucionà en el temps fins a finalment acomplir les expectatives dels grans comptes web i intranet d’avui en dia.

Clara a chatbot / virtual assistant representing Inbenta

chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Clara Clara, is the Virtual Assistant of our own company founded in 2005 in Barcelona, Inbenta, leading company specialized in Natural Language Processing and Semantic Search.

Since its creation, Inbenta has put a lot of effort into developing skills in computational linguistics, web technologies, customer service solutions, and online marketing strategies. It was through these four key competencies that their offer of services and solutions evolved over time until finally achieving the main expectations of key accounts’ website and intranet nowadays.

Clara a chatbot / virtual assistant representing Inbenta

chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Clara Clara es el Asistente Virtual de nuestra empresa fundada en 2005 en Barcelona, inbenta, una compañía especializada y líder en Procesamiento del Lenguaje Natural y en Búsqueda Semántica.

Desde su creación, inbenta ha dedicado grandes esfuerzos en desarrollar técnicas de lingüística computacional, tecnologías web, soluciones de atención al cliente y estrategias de marketing online. Fue a partir de estas cuatro competencias que su oferta servicios y soluciones evolucionó en el tiempo hasta finalmente alcanzar las expectativas de las grandes cuentas web e intranet de hoy.

Clara a chatbot / virtual assistant representing Inbenta

chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Clara Clara est l'assistant virtuel de notre société créée en 2005 à Barcelona, inbenta, une société spécialisée dans l'interaction et la relation client sur internet et leader dans le Traitement du Langage Naturel et la recherche sémantique.

Depuis sa création, inbenta a su s'entourer et développer des compétences en linguistique informatique, technologies web, solutions de service clientèle et stratégies marketing en ligne. C'est à travers ces 4 compétences clefs que notre offre de service et de solution a évolué au fil du temps pour finalement s'adapter et satisfaire aujourd'hui les principales attentes des sites web et intranets de Grands Comptes.

Clara a chatbot / virtual assistant representing Inbenta

chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Clara Clara é a assistente virtual da nossa empresa fundada em 2005 em Barcelona, inbenta, uma empresa especializada e líder em Processamento da Linguagem Natural e Busca Semântica.

Desde a sua criação, a inbenta dedicou-se muito ao desenvolvimento de habilidades em linguística computacional, tecnologias de web, soluções de atendimento ao cliente e estratégias online de marketing. Foi por meio dessas quatro competências chave que a sua oferta de serviços e soluções evoluiu ao longo do tempo para finalmente atender às principais expectativas das contas de website e intranet de hoje em dia

Asistente Virtual Energía a chatbot / virtual assistant representing Gas Natural Fenosa

chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Asistente Virtual Energía El Asistente Virtual de Gas Natural Fenosa, una de las diez primeras multinacionales energéticas europeas líder en España, ayuda a los usuarios a encontrar información y esolver preguntas con sus propias palabras, en lenguaje natural.

Assistent Virtual Energia a chatbot / virtual assistant representing Gas Natural Fenosa

chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Assistent Virtual Energia L'Assistent Virtual de Gas Natural Fenosa, multinacional energètica líder del sector del gas a Espanya, ajuda als usuaris a trobar informació i resoldre preguntes amb les seves pròpies paraules, en llenguatge natural.

Asistente Virtual Enerxía a chatbot / virtual assistant representing Gas Natural Fenosa

chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Asistente Virtual Enerxía O Asitente virtual de Gas Natural Fenosa axuda aos usuarios a atopar información e resolver preguntas coas súas propias palabras, en linguaxe natural.

Virtual Assistant Energy a chatbot / virtual assistant representing Gas Natural Fenosa

chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Virtual Assistant Energy The Virtual Assistant of Gas Natural Fenosa helps users find information and solve all kind of questions using their own words, in Natural Language.

Gas Natural Fenosa, one of the ten largest European energy multinationals leading in vertical integration of gas and power in Spain, through the search box using Inbentas Natural Language technology, helps users who can ask questions in their own words.
Page 5 of 6 pages with 52 chatbots « First < 3 4 5 6 > Last »
Add your Chatbot