NEWS: Chatbots.org survey on 3000 US and UK consumers shows it is time for chatbot integration in customer service!read more..

Chatbots by Infonetax

chatbot, chatterbot, conversational agent, virtual agent Procentynka Adrianna Procentynka to wirtualna asystentka prezentująca Organizację Pożytku Publicznego. Posiada wiedzę indywidualnie przygotowaną dla każdej organizacji. Osoba odwiedzająca stronę www uzyska informację o obszarze działalności, o ważnych wydarzeniach czy zrealizowanych programach OPP.
Page 1 of 1 pages with 1 chatbots 1
Add your Chatbot